Results

Klaasiteave

Informatsioon

Tootekataloog

Ülevaatlik brosüür erinevatest klaasidest ja nende tehnilistest näitajatest.


Kuidas valida õigeid klaase? 

Üha suuremaks muutuvad klaasiga kaetavad fassaadipinnad ja järjest rohkem kasutatakse mitmesuguste erinevate omadustega klaase. Seetõttu on õige klaasi valik meeldiva keskkonna kujundamisel äärmiselt olulise tähtsusega. 


Infolehed

Ülevaatlikud informatiivsed brosüürid:

  • mürasummutusklaasidest
  • privaatsust pakkuvatest klaasidest
  • päikesekaitseklaasidest
  • helikindlatest klaasidest

Terminoloogia

Kokkuvõte enimkasutatavatest klaasiterminitest tähestikulises järjekorras A-Z.


Füüsikalised nähtused klaasi pinnal

Klaasi omadustest tulenevad eripärad.


Kahjustused klaasi pinnal

Ülevaade enamlevinud kahjustustest.


Nikkelsulfiid karastatud klaasis

Iseenesliku purunemise põhjused ning lahendus.


Termilised pinged klaasis

Kokkuvõte soovitustest.


Kondensaat klaasil

Lühikokkuvõte sellest, miks klaasidele tekib kondensaat.


Piirded

Kokkuvõte soovitustest.


Paigaldamine, hoiustamine ja hooldus

Tehniline informatsion, mis aitab teid ehitusklaasist toodete käsitlemisel.


KKK

Korduma kippuvad küsimused.


Raportid & publikatsioonid

Töökeskkond, -ohutus ja -tervishoid

Saint-Gobain Glass Estonia SE äriüksus Baltiklaas on täielikult pühendunud:

keskkonnale(E-environment) 

tervishoiule (H-health) 

ohutusele (S-safety)

Kuuludes Saint-Gobaini kontserni, on meil ühine EHS poliitika ja eesmärgid: „Mitte ühtegi tööõnnetust, kutsehaigestumist ja ümbertöötlemata prügi”.

Suurejooneliste eesmärkide saavutamise suunas tegutseb kogu ettevõtte töötajaskond ühiselt. Kuna me tootmistegevusena mõjutame keskkonda, siis oleme vastutavad keskkonna, klientide, töötajate ning ühiskonna ees. Oleme kohustatud järgima EV seadusandlust, rahvusvahelist standardit ISO 14001 ning ka Saint-Gobain nõudeid keskkonnale.

GLASSOLUTIONS Baltiklaasi töötajate eneseteadvuse juurde kuulub ka vastutus ühiskonna eest, milles me elame ja töötame. Meetmed keskkonna ja kliima kaitsmiseks moodustavad seetõttu olulise osa meie tööst. Pürgime vastavate tootmisprotsesside abil keskkonnasõbralike toodete valmistamise ja pakkumise poole. Lisaks sellele hõlmavad meie ettevõttesisesed eeskirjad enesestmõistetavalt jäätmete taasringlusse võtmist ja asjakohast teisaldamist ning tootmisega seotud heitvete pädevat käsitlemist. Iga aastane EHS tegevusplaan töötatakse välja selleks, et määrata kindlaks vajalikud abinõud, et säilitada meie edu nende eesmärkide saavutamiseks.

Keskkonna eest hoolitsemisel lähtume järgnevatest tegevustest:

  1. Kõik toormaterjalid valitakse peale nende sobivuse põhjalikku uurimist ja testimist keskkonna-, töötervishoiu ja tööohutuse aspektist lähtudes.
  2. Toodame kvaliteetset toodangut, et vähendada selleks vajaminevaid ressursse ning minimeerida jäätmete teket.
  3. Igal pool, kus võimalik, suunatakse jäätmed taaskasutusse või ümbertöötlemisse. Kui jäätmed tuleb hävitada, lastakse need võimalusel taaskasutada või ümber töödelda kolmandatel osapooltel.
  4. Koolitame oma personali keskkonnaalaselt nende töökohustustest lähtudes.
  5. Õhu, pinnase ja vee saastumise vältimiseks järgime põhimõtteid keskkonnaaspektidele:

Kui võimalik, siis elimineerida.

Kui ei ole võimalik elimineerida, siis vähendada.

Kui ei ole võimalik vähendada, siis taaskasutada.

Kui ei ole võimalik taaskasutada, siis ümber töödelda.

Kui ei ole võimalik ümber töödelda, siis hävitada.

Vähendame müra tootmises ning arvestame lähikonnas elavate inimestega, vältides müra tekitamist öisel ajal välikeskkonnas.

Investeerides uutesse masinatesse ning seadmetesse, arvestame, et sellel oleks võimalikult väike negatiivne keskkonnamõju. Alternatiivide olemasolul on keskkonnasäästlikkus üheks valiku kriteeriumiks.

Minimeerime ohtlike jäätmete teket, et vältida nende mõju keskkonnale või töötajate tervisele.

“Mitte miski pole nii oluline, et seda ei saaks teha ohutult.”


Elutsükli hindamine

Saint-Gobain on võtnud kohustuse pakkuda klientidele tõelist lisandväärtust, töötades välja ja levitades uuenduslikke tooteid, millel on väike keskkonnamõju kogu elutsükli vältel. Toote keskkonnaaspektide ja sellega seotud potentsiaalsete keskkonnamõjude hindamiseks kogu elutsükli vältel kasutame sellist vahendit nagu LCA’d (Life Cycle Assessment).

Täiustuse tagamiseks on vaja mõõdetavaid näitajaid. Elutsükli hindamine on Saint-Gobainis peamine vahend, mida kasutatakse meie toodete ökoloogilise jalajälje mõõtmiseks. Range ja põhjalik elutsükli hindamine on tänapäeval säästva ehituse turul kõige laialdasemalt kasutatav meetod. See võimaldab kaardistada toodete mõju toormaterjalide hankimisest toote elutsükli lõpuni.

Elutsükli hindamise üldised protseduurid on kirjeldatud ISO 14000 keskkonnajuhtimisstandardites. See meetod võimaldab Saint-Gobainil mõista, kus täpselt tuleb toote, materjali või kogu lahenduse peamiste keskkonnamõjude vähendamisega tegeleda. Kõigi elutsükli hindamise protsesside tulemusi kasutatakse seejärel nende prioriteetide väljatöötamiseks, mida Saint-Gobain vajab teenuste, materjalide ja toodete pidevaks täiustamiseks.

Loe lähemalt elutsükli hindamise kohta kõrvalolevast kataloogist.

 


EPD - Environmental Product Declaration ehk toote keskkonnasäästlikkuse deklaratsioon

Elutsükli hindamise tulemused esitatakse standardiseeritud kujul: EPD (toote keskkonnasäästlikkuse deklaratsioon), mis on kolmanda osapoole kinnitatud dokument, kus esitatakse võrreldav teave toodete keskkonnamõju kohta kogu nende elutsükli vältel. EPD hõlmab selliseid keskkonnamõjusid nagu globaalne soojenemine, osoonikihi hõrenemine, hapestumine, ressursside ja fossiilsete kütuste kasutamine jne.

Maailmaturul on suur nõudlus toodete ja materjalide keskkonnamõju kontrollitud, teaduspõhise teabe järele. EPD deklaratsioon pakub just sellist teavet ja kuna see järgib ISO standardeid, annab see ka võrreldavaid tulemusi.

Kõrvalolevalt leiate nimekirja Sain-Gobain toodetest, mis omavad EPD deklaratsioone.


Jätkusuutlikkus

Saint-Gobain toetab jätkusuutlikku ehitamist ja töötab välja uuenduslikke ehitus- ja renoveerimislahendusi, mis tagavad hoonete energiatõhususe, mugavuse, tervislikkuse ja esteetilise välimuse, kaitstes samas loodusvarasid.

Loe lisaks kõrvalolevast kataloogist.


Meie panus roheliste hoonete märgistamissüsteemi

Tutvu kõrvalolevate kataloogidega.