Results

Lisavõimalused päikesekaitseks

MicroShade on alternatiivne lahendus tavapärasele päikesekaitseklaasile

MicroShade näol on tegu passiivse membraaniga, mis paigutatakse 2- või 3-kordse klaaspaketi sisse, tagamaks optimaalne päikesekaitse. Samaaegselt on tagatud ka parim võimalik läbinähtavus koos kasuliku päevavalgusega. Üheskoos tõstavad need parameetrid oluliselt kvaliteetset sisekliimat.


Ülevaade

MicroShade koosneb 0,2 mm paksusest terasest ribadest, millega kaetakse kogu klaasi pind. Kattes olevad mikroperforatsioonid lasevad läbi päevavalguse, blokeerides samaaegselt päikeseenergia. Tavalisel suvepäeval, kui päike paistab kõrgel taevas väheneb päikeseenergia läbivus siseruumidesse 92% võrra. Talvel, kui päike paistab madalamalt pääseb MicroShade abil siseruumidesse 35% päikeseenergiast. Vähendades siseruumides jahutussüsteemide vajadust aitab MicroShade parandada hoone energiatasakaalu ning vähendada CO2 tootmist. Selle tulemusena on hoone kulud väiksemad ja keskkonnasõbralikumad.

Microshade Joonis


Kasutuskohad

Suurepinnalised klaasfassaadid, katused ja katuseaknad, kus on oluline hea valguseläbilaskvus, kuid nõutakse samaaegselt ka päikesekaitset.


Eelised

MicroShade'i saab paigaldada:

  • selektiivklaasiga klaaspaketti
  • karastatud klaasiga klaaspaketti
  • kõvapinnalise kattega klaaspaketti

Vaheliist - Swisspacer või alumiinium.

Klaaspaketi vahekambrid täidetakse argooniga.

g-väärtus arvutatakse vastavalt klaaspaketi täpsele konfiguratsioonile. Igale projektile pakume täpse simulatsiooni g-väärtuse muutumise kohta ajas.

Microshade Joonis

 

Microshade Joonis

Microshade Jooni

Anthratcite

Steel

Copper