Results

Eesti Rahva Muuseumi valgusjõgi

Valgusjõgi on Eesti Rahva Muuseumi Soome‐Ugri püsinäitusekontseptsiooni keskne kujund. See motiiv eristab ekspositsiooni peamised rahvasterühmad erinevateks aladeks. Jõgi piiritleb ja ühendab, eristab ja seob, sünteesib. Valgusjõgi toimib käiguteede süsteemi ja teejuhina, sellelt hargnevad pääsud erinevatesse ekspositsiooni osadesse. Valgusjõe (käiguteede) plaanilahenduse kujund on valitud ka eesruumi otsaseinal eksponeeritud keeltepuu graafiliseks teljeks. Valgusjõgi koosneb lamineeritud põrandaklaasidest, millel külastajad kõnnivad ja nende all olevatest LED ekraanidest. Jões ujuvad LED ekraanidel esitatavate animatsioonidena kalad, kes reageerivad muuseumikülastaja tegevusele. Kui külastaja astub jõe klaaspaneelile, siis kalad ehmuvad ja ujuvad laiali. Kui külastaja jääb klaaspaneelile seisma, siis mõne aja pärast ujuvad uudishimulikud kalad uuesti tema juurde. Külastaja jaoks muudab kogemuse realistlikumaks ka jõe helilahendus, mis jäljendab vee liikumist, loksumist ja vulinat.

Klaaslahendus valmis koostöös ettevõttega RGB Baltics.

Fotod: Johannes Arro

10/06/2016 - 14:15
Project